Συμβουλευτική Ψυχολογία

Είναι μια πραγματικότητα πως στην καθημερινότητα μας αντιμετωπίζουμε πολλαπλές και πολύπλοκες καταστάσεις τόσο σε προσωπικό, όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Με την συμβουλευτική βρίσκουμε σε κάθε κατάσταση νέες οπτικές που μας δίνουν διεξόδους πιο αποτελεσματικές κι αποδοτικές για εμάς τους ίδιους.

Η Συμβουλευτική χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων όπως λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων και ανάπτυξη αυτογνωσίας. Ο ρυθμός της ζωής σήμερα και οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται συντελούν στη δημιουργία ποικίλων διαπροσωπικών προβλημάτων σε όλους τους τομείς της ζωής που οδηγεί στην έντονη ανάγκη της επίλυσης τους. Η υπηρεσία της Συμβουλευτικής απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες κάθε είδους συναισθηματικής φύσης και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική για την αντιμετώπιση τους.

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο σύμβουλος βοηθά τον συμβουλευόμενο να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να επιλύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζει, να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων του και να μπορεί να παίρνει μόνος του αποφάσεις. Επίσης υποστηρίζει την ψυχολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του συμβουλευόμενου, βοηθώντας τον να κάνει καλύτερη χρήση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει ή δείχνοντας του το δρόμο για την ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα τον διευκολύνουν να βοηθήσει μόνος του τον εαυτό του.

Στην ουσία η Συμβουλευτική Ψυχολογία στοχεύει σήμερα στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να ζει καλύτερα και να προσαρμόζεται στις αλλαγές έχοντας εμπιστοσύνη στην προσωπική του αξία και στις δυνάμεις του.

Advertisements