Ομαδική ψυχοθεραπεία

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία, ως μέθοδος αντιμετώπισης ατομικών–προσωπικών προβλημάτων, απευθύνεται σε κάθε ενήλικα άνθρωπο (άντρα και γυναίκα) που επιθυμεί να συμμετάσχει σε μία διαδικασία προσωπικής αλλαγής.

Στην ομαδική ψυχοθεραπεία η έμφαση δίνεται στο «εδώ και τώρα», στις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, μέσα από τις οποίες ο καθένας μπορεί να παρατηρήσει, πράττοντας, την ατομική του συμμετοχή. Η «παρατήρηση στην πράξη» αποτελεί βασική διαδικασία πρόκλησης αλλαγών στα προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους. Παρατηρώντας κανείς τον εαυτό του στην επικοινωνία του με τους άλλους, σε ένα προστατευμένο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο όπως αυτό μιας θεραπευτικής ομάδας, αντιλαμβάνεται τους τρόπους αλληλεπίδρασής του με τον κόσμο. Παίρνει μία σαφή εικόνα αυτού που ονομάζουμε «εαυτό». Συνειδητοποιεί τις ασυνείδητες πλευρές της συμπεριφοράς του. Ανακαλύπτει σχήματα σχέσεων που λειτουργούσαν έως εκείνη τη στιγμή αδιόρατα από τον ίδιο. Μαθαίνει το «πώς κι έτσι» της συμπεριφοράς του. Αυτή είναι συνήθως η στιγμή που μπορεί να κάνει την επιλογή της προσωπικής αλλαγής με στόχο την προσωπική ανακούφιση και την επίλυση προσωπικών προβλημάτων. Απώτερος στόχος όλης της διαδικασίας είναι η προσωπική ικανοποίηση από τη ζωή.

Στις συναντήσεις μας απασχολούν τα προσωπικά προβλήματα των συμμετεχόντων είτε αυτά είναι ξεκάθαρα διατυπωμένα ως αιτήματα είτε απασχολούν και επιδρούν με έναν ασυνείδητο τρόπο στις σχέσεις τους με τον κόσμο.

Μέσα από μία οργανωμένη ομαδική διαδικασία δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, με αφορμή τη συζήτηση, να επεξεργαστούν προσωπικά τους βιώματα, προβλήματα, σχέσεις, να αναζητήσουν και να δοκιμάσουν λύσεις.

Η, αρχικά, ατομική συμμετοχή εξελίσσεται σταδιακά σε ομαδική δραστηριότητα. Η ομάδα εξελίσσεται και αναπτύσσεται παράλληλα και ταυτόχρονα με την εξέλιξη και την ανάπτυξη του κάθε μέλους της. Κάθε μέλος συνεισφέρει το προσωπικό του βίωμα και την προσωπική του ιστορία σε μια διαδικασία που μετουσιώνεται σε ομαδική εμπειρία. Μέσα από την εμπειρία και τη συμμετοχή προσεγγίζεται η προσωπική ανάπτυξη και ακολουθείται η πορεία προς την αυτογνωσία.

Σύμφωνα με τον Irvin D. Yalom, η ομαδική θεραπεία προσφέρει στον άνθρωπο μία ευκαιρία:

  • Να δεχτεί και να προσφέρει υποστήριξη και ανατροφοδότηση,
  • Να βελτιώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία
  • Να πειραματιστεί με νέες διαπροσωπικές συμπεριφορές
  • Να μιλήσει ειλικρινά και άμεσα για συναισθήματα
  • Να αποκτήσει επίγνωση και κατανόηση των δικών του σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών βλέποντας τα μοτίβα σχέσεων που αναπτύσσονται τόσο μέσα όσο και έξω από την ομάδα
  • Να μάθει να κατανοεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων
  • Να βελτιώσει την αυτοπεποίθηση, την εικόνα του εαυτού και την αυτοεκτίμησή του
  • Να επιτύχει μία προσωπική αλλαγή μέσα στην ομάδα με την προσδοκία ότι θα μεταφέρει αυτή τη μάθηση στη ζωή του έξω από την ομάδα.
Advertisements