Τι συμβαίνει στον θεραπευόμενο όταν ολοκληρώνεται η ψυχοθεραπεία; Ερωτήματα από έναν θεραπευτή.

Τι συμβαίνει στον θεραπευόμενο όταν ολοκληρώνεται η ψυχοθεραπεία; Ερωτήματα από έναν θεραπευτή.

Συχνά, όταν «τελειώνω» με τους θεραπευόμενους (τι τρομακτικός όρος για το κλείσιμο μιας αυθεντικής ανθρώπινης συνάντησης), τους ενημερώνω ότι δεν … Continue reading Τι συμβαίνει στον θεραπευόμενο όταν ολοκληρώνεται η ψυχοθεραπεία; Ερωτήματα από έναν θεραπευτή.